KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

KURUMSAL AMAÇ HEDEF VE EYLEM PLANIMIZ

Güvenilir ve kolay ulaşılabilir sağlık hizmeti sunarak, bulunduğumuz bölgede tercih edilen diyaliz merkezi olmak.

Kronik böbrek yetmezliği teşhisi ile hemodiyaliz tedavi raporu olan hastalara uygun kaliteli sağlık hizmeti sunmak.

1-Tedavi gören diyaliz hastalarına servis imkanının sunulması
2-Hastalarımızın diyaliz öncesi ve sonrasında rahat bir ortamda beklemesi için bekleme salonu oluşturulması.

Hasta memnuniyetini yükseltmek

Hastaların görüş ve öneri doğrultusunda hasta hakkalrı çalışanı ile ihtiyaçları tespit etmek.

1-Hasta ve yakınlarının merkezimizde bulunan dilek öneri kutularına yapmış
oldukları bildirimleri değerlendirerek Düzenleyici Önleyici Faliyetlerde bulunmak.
2-Hasta memnuniyet anket sonuçlarının analizlerinin yapılarak gerekli Düzenleyici Önleyici Faliyetlerde bulunmak.

Çalışanlarımızın memnuniyetini yükseltmek, çalışanların güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmaları için gerekli alt yapıyı sağlamak.

Çalışanlarımızın görüş öneri doğrultusunda ihtiyaçlarını tespit etmek. Sağlıklı çalışma yaşamını sürdürebilmeleri için ideal güvenli bir çalışma ortamı altyapısı oluşturmak

1-Çalışanlara çalışan memnuniyet anketi düzenleyerek, görüşlerini almak ve
sonuçlarını analiz yaparak gerekli DÖF bulunmak.
2-Kurum kültürünü geliştirmek ve benimsenmesini sağlamak için organizasyonlar yapılması.

Diyaliz tedavisindeki kaliteyi yüksek tutarak, hastanın sağlıklı yaşam ömrünü uzatmak ve yaşam kalitesini arttırmak.

Tedavi ve bakım hizmetlerinin hastaların ihtiyaçlarına göre ve zamanında sunulması. Hastalara uygulanmasına karar verilen ilaçların kurum prosedürlerine uygun olması. Labaratuvar sonuçlarının uluslar arası kriterlerde tutmak

1-Hasta ile uyumlu sarf malzemelerin kullanımının sağlanması
2-Hastaya reçete edilen tedavinin her seansta kayıt altına alınması
3-Hasta diyaliz tedavisinden çıktıktan sonra evinde yaşadığı herhangi bir sağlık problemini iletebilmesi için iletişim bilgilerinin paylaşılması

Diyaliz merkezimizin alt yapı ve donanım eksikliklerini belirlemek ve sürekliliğini sağlamak

Diyaliz merkezimizin alt yapı eksikliklerini minimize edilerek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak

1-Diyaliz merkezi binasının gerekli görülen tamir ve tadilatlarının SKS ye uygun olarak yapılmasının sağlanması.
2-Diyaliz merkezimizin görsel alanlarının modernize edilmesi.
3-Merkezin donanım eksikliklerinin belirlenmesi.