KALİTE YÖNETİM BİRİMİ VE ÇALIŞMALARI

KALİTE YÖNETİMİ

DİKEY HİYERARŞİK YAPILAR

• Mesul Müdür
• Sorumlu hekim
• Başhemşire
• Kalite Yönetim Birimi
• Komite ve Ekipler

Kalite Yönetim Birimi

• SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlar.
• Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip eder.
• Öz değerlendirmeleri yönetir.
• Güvenlik raporlama sistemine ilişkin süreçleri yönetir.
• Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetir
• Hasta ve çalışan geri bildirim sistemine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetir.
• SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlar.
• Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetir.
• SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılır.
• Bildirimi yapılan Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kayıt işlemlerinden sorumludur.

Hasta Güvenliği Komitesi

• Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi,
• Çalışanlar arası etkili iletişim ortamının sağlanması,
• İlaç güvenliğinin sağlanması,
• Transfüzyon güvenliğinin sağlanması,
• Radyasyon güvenliğinin sağlanması
• Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması,
• Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması,
• Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması,
• Hasta mahremiyetinin sağlanması,
• Hastaların güvenli transferi,
• Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
• Bilgi güvenliğinin sağlanması,
• Enfeksiyonların önlenmesi,
• Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması işlemlerinden sorumludur.

Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı (İş Sağlığı ve Güvenliği)

Eğitim Komitesi

• Çalışanlar arası etkili iletişim ortamının sağlanması,
• Sağlıkta Kalite Standartları eğitimi,
• Hizmet içi eğitimler,
• Uyum (oryantasyon ve adaptasyon) eğitimleri
• Hastalara yönelik eğitimlerinin planlanıp, yapılmasının takibinden sorumludur.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi

• Sağlık hizmetleri süreçlerinin enfeksiyon riski açısından değerlendirilmesi,
• El hijyeni,
• İzolasyon önlemleri,
• Temizlik, dezenfeksiyon, sterilizasyon, asepsi, antisepsi,
• Çalışanların mesleki enfeksiyonu,
• Tesis kaynaklı çalışmalarda enfeksiyonların önlenmesi,
• Olağanüstü durumlara (salgın, nadir görülen enfeksiyonlar gibi) yönelik planlamaların yapılması,
• Çamaşırhane, atık yönetimi ve havalandırma sistemleri gibi destek hizmetlerinde enfeksiyonların önlenmesi,
• Yemek hizmetleri ile ilgili tüm süreçlerde gıda güvenliğinin sağlanmasından sorumludur.

Kalite Yönetim Birimine Bağlı Yatay Birimler (Ekipler)

• Kırmızı Kod Ekibi,
• Bina Turu Ekibi
• Bilgi Güvenliği Ekibi
• Tıbbi Cihaz ve malzeme sorumlu ekibi
• İlaç Yönetim birimi
• Nutrisyon destek ekibi
• Temizlik/atık yönetim ekibi
• Bu ekiplerin görev tanımları ilgili dokümanlarda tanımlanmıştır.